• klikhierdirect

EASY MONEY IS EUROPA’S ENIGE EN GROOTSTE PARTICULIERE GELDVERSTREKKER

Leningen vanaf € 1000.– rechtstreeks van privé investeerders

Snel geregeld zelfs met een negatieve BKR registratie

De financiële wereld is een wereld op zich. Door de beurscrash in 2008 zijn veel investeerders financieel gedupeerd geworden. Er werd een alternatief gezocht en werd gevonden in samenwerking met diverse partijen als verzekeraars en beursgenoteerde investeerders, maar ook privé partijen zijn de laatste jaren aangeschoven.

De laatstgenoemde partijen investeerden voorheen op risicovolle projecten. Investeringen op de beurs werken, zolang er maar niet één steen omvalt. Dan valt het “dominospel”een voor een om.

Het investeren bij financiële instellingen als banken met spaarrekeningen loont tegenwoordig ook niet meer door de malaise in de financiéle wereld

Er is onderzoek gedaan waar op geïnvesteerd zou kunnen worden zonder al te veel risico. Uit het onderzoek kwam naar voren dat investeren in “kleine” kredietbehoeftigen beter beschermt en minder risicovol is en bovendien een hoger rendement oplevert.

Lenen op korte termijn

Wat zijn kleine kredietbehoeftigen? Onder deze groep zijn alle partijen die niet beursgenoteerd zijn. Dat kunnen bedrijven zijn maar óók particulieren. De variant hiervan, crowdfunding is de laatste jaren bijzonder succesvol geworden, mede door de media aandacht. Het enige verschil hierbij is dat het traject behoorlijk langer is en er soms honderden investeerders nodig zijn om het “project”te laten vollopen.

Lenen van één investeerder

Easy Money is aangesteld als bemiddelaar tussen kredietverstrekker en kredietbehoeftige. De regels zijn simpel en snel. De aanvrager dient de aanvraag in, Easy money stuurt deze door naar gegadigde investeerders. De investeerders bekijken het project en geven al dan niet een akkoord. Bij een akkoord  worden de verzekeringen ( kapitaal- en/of overlijdensrisico verzekering) afgesloten voor de transactie en kunnen de screening en afhandeling plaatsvinden.(Let op: hier kunnen kosten aan verbonden zijn).

Simpel? ja, zo simpel kan het. Zelfs met een negatieve BKR registratie of een ander “slecht”verleden zijn geen redenen meer om een lening af te wijzen.  Ontdek nu zelf hoe eenvoudig lenen kan zijn.

Voorkeur : Vraag uw lening per mail aan, de aanvraag wordt direct in behandeling genomen, de eventuele acceptatie hoort u binnen drie werkdagen.

LET OP !

Bij een leen aanvraag (alleen mogelijk vanaf  € 1.000.-) sluiten wij een verzekering af ter garantstelling voor de investeerder ter grootte van € 250,–. Deze dient vóóruit te worden voldaan.

(Wordt niet verrekend met de lening)

Met deze garantstelling toont u aan een serieuze kandidaat te zijn.

Mocht dit vereiste een probleem opleveren, dan kunt u zichzelf de moeite van reageren besparen